The natural way to success !

Rozpatrywanie skarg

Reklamacje lub spory należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty dostawy.

W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, nasza odpowiedzialność ogranicza się do wymiany towaru. Jakakolwiek odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do rzeczywistej kwoty zapłaconej za zamówienie. Vanhee Products bv zawsze rozpatruje pytania i skargi w rozsądnym terminie 7 dni.